نشست هیئت مدیره و صنعتگران شهرک صنعتی شماره 4 اهواز با ریاست پارک علم و فناوری خوزستان

روز سه شنبه مورخ 97/3/1 بدعوت شرکت خدماتی شهرک صنعتی شماره 4 اهواز نشستی با حضور 28 نفر از صنعتگران شهرک صنعتی شماره 4 اهواز با ریاست پارک علم و فناوری خوزستان برگزار شد. در این جلسه رئیس هیئت مدیره شرکت خدماتی ضمن معرفی شهرک صنعتی شماره 4 اهواز از توانمندیها و پتانسیل های واحدهای این شهرک سخن گفت. در ادامه آقای دکتر مختاری به توضیح در خصوص تاریخچه پارک علم و فناوری خوزستان از شرایط و نحوه عضویت در پارک علم و فناوری و تبدیل به شرکت دانش بنیان پرداخت. در پایان جلسه مقرر گردید تا کارگروهی متشکل از پارک علم و فناوری و شهرک صنعتی شماره 4 جهت ارزیابی واحدهای متقاضی و پل ارتباطی بین پارک و شهرک تشکیل گردد.

filebyte-10050-10235filebyte-10050-10231

filebyte-10050-10232

نظرات

نظر دهید