پنجمین جلسه هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک 4 اهواز

امروز 97/05/08 در پنجمین جلسه هیئت مدیره شهرک صنعتی شماره 4 اهواز مصوب شد که مالکین کارگاه ها هنگام عقد یا اتمام قرارداد اجاره یا رهن کارگاه می بایست استعلام شارژ کارگاه را از شرکت خدماتی بگیرد و از تسویه حساب شارژ شهرک اطمینان حاصل کنند. در ادامه مقرر گردید مالک بمنظور حفظ امنیت و اطلاع به شرکت خدماتی یک نسخه از اجاره نامه را به شرکت خدماتی ارائه نماید تا روال تشکیل پرونده انجام گیرد. همچنین مالک می بایست مستاجر را ملزم به پرداخت شارژ شهرک بصورت ماهانه نماید.

image1

نظرات

نظر دهید