برگزاری مجمع عمومی عادی نیمه دوم سال 1397

برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت خدماتی شهرک صنعتی شماره 4 اهواز امروز مورخ 97/12/23 درسالن کنفرانس مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شهرک صنعتی شماره 4 اهواز با حضور اعضاء هیئت مدیره و بازرسین شرکت خدماتی، نماینده مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان جناب آقای مهندس چنانی، مدیریت محترم شهرک صنعتی شماره 4 اهواز جناب آقای مهندس کریمی و جمعی از صنعتگران این شهرک برگزار گردید.

IMG_4671

در این مجمع رئیس محترم هیئت مدیره شرکت خدماتی ضمن گزارش عملکرد شرکت خدماتی را برای حضار شرکت کننده قرائت کردند. آقای مهندس نورآبادی در ادامه گزارش مالی شرکت در سال 97 را ارائه کردند. آقای ترکیان در خاتمه چند مورد در خصوص تصمیم گیری افزایش شارژ وچگونگی برخورد شرکت خدماتی در قبال بدهکاران شارژ کارگاه که از پرداخت آن امتنان می ورزند را مورد رای گیری صنعتگران شرکت کننده قرار دادند. در خاتمه ضمن تشکر از حضور صنعتگران در مجمع، آقای چنانی به نمایندگی از مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان در خصوص برنامه های در دست اجرا و آتی با صنعتگران محترم سخن گفت. جلسه در ساعت 13 با ذکر صلوات بر حضرت ختمی مرتبت پایان یافت.

نظرات

نظر دهید